ما در این موسسه برای همه برنامه داریم و تمامی سنین و افراد باتوانایی های اولیه متفاوت می توانند در دوره های عمومی ما شرکت کنند و مراتب پیشرفت را طی کرده و به جایگاه بالاتر برسند.دوره های ما باتوجه به سنین مختلف به صورت زیر است: